ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ.

ಡಾ! ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್


ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು,

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ.ಉಮರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್


ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ. ಅಮ್ಜದ್ ಹುಸೇನ್ ಹಫೀಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಿ


ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ. ಝುಬೈರ್ ಅನ್ವರ್,


ಗೌರವ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್


ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್.


ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಇತರ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಜಿಲ್ ಹುಸೇನ್.

ಶ್ರೀ. ಜಫ್ರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್.

ಶ್ರೀ.ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಕೀರುಲ್ಲಾ ರಶ್ದಿ.

ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ.

ಶ್ರೀ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ವಾಸಿಫ್.

ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್.

ಶ್ರೀ. ಅಹ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಿರಾಜ್.

ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ್ ನೂರುಲ್ ಅಮೀನ್ @ ಅನ್ವರ್.

ಶ್ರೀ. ಖಲೀಲುರ್ ರೆಹಮಾನ್.