Home Kannada

ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು


ಚಿತ್ರಸಂಪುಟ


 

2022 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣಕೆ ಸ್ವಾಗತ.ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನಾವು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುಭವವುಳ್ಳಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಕ-ತರಬೇತಿಗಾರರ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕ-ತರಬೇತಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ-ತರಬೇತಿಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು ನೀಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಿತ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಸಿ.ಇ.ಟಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾ) ಯಿಂದ 50% ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ 50% ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೇರಿದೆ

ಬಿ.ಎ. ಅಥವಾ ಬಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಎ೦ 10 + 2 + 3 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 50% ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪದವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಳುವಳಿ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡಾ! ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮೆದ್ ಖಾನ್ ೧೯೬೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡಾ. ಸಾಹೇಬ್ನನ್ನು "ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.


Dr-Saheb
ಬಾಬಾ-ಎ-ತಾಲಿಮ್ ಡಾ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್
1935 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಪುಣೆನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮೇ 27 2021 ರಂದು ಸಂಜೆ ನಿಧನರಾದರು,
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸದಾತ್ಉ-ನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಮ್ ಬಿ.ಎ (ಸಾಹಿತ್ಯೆ) ಸ್ವಭಾವತಃ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ; ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲಿಘಢ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
umar-ismail-khan-new2
ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮ್ಹುಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಮ್ಹುಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಬಹು-ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪದವಿಧರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ
ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
zubair_anwar_secretary_PP
ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮ್ಹುಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಮ್ಹುಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಬಹು-ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪದವಿಧರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ
ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ 55 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮ್ಹುಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಬಿಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾ ನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾನೂನು, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ 165 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್- ಅಮೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 1990 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಿತ ಹೊಂದಿರಿವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ (ಎನ್. ಸಿ. ಟಿ. ಇ) ದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ "ಬಿ" ಗೋಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಬಳಿ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.-೨೭. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
8965

ಪುಸ್ತಕಗಳು

20

ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

85

ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

3876

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು